SEVİM ÇİZER

SEVİM ÇİZER

SEVİM ÇİZER

1974’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Seramik dalından yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Sekiz yıl süre ile seramik endüstrisinin değişik alanlarında tasarımcı, yönetici ve danışman olarak görev yaptı. 1984’te D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Sanatta Yeterlik derecesi aldı.

1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, GSF, Seramik Bölümü’ nün ve 2009 da “Batı Anadolu Seramik Araştırma Uygulama Merkezi” ’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Halen aynı bölümde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Üniversitesinde uluslararası workshoplar ve sergiler düzenlemiştir.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergide yer almış, kişisel sergiler açmıştır. Yurtiçinde ve Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Letonya, Mısır, A.B.D.,  Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Çin, Pakistan ve Fransa’da ulusal ve uluslararası, workshop, sempozyum, bienal ve trienallere katılmıştır. İki kez Devlet Seramik Yarışması başarı ödülü almıştır. Yapıtları, yurtdışı ve yurtiçinde üniversite, müze, resmi kurum ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası jürilerde görev yapmıştır. A.BD, Arjantin, Japonya, Lituanya, Çin, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Hindistan, Almanya, Macaristan, İran, Fransa ve Pakistan’da, üniversitelerde, bilimsel, sanatsal kurum ve kuruluşlarda ders ve konferanslar vermiştir.

Ulusal- uluslararası, mesleki ve sanatsal kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Telif ve çeviri kitapları, mesleki ve sanatsal çok sayıda makale ve bildirisi vardır. Ayrıca tarihi seramiklerin üretim teknikleri ve kültürel miras kapsamında seramik olgusu üzerine yürüttüğü ulusal ve uluslararası projeler bulunmaktadır.

Görseller

Görsel
Eskişehir Web Tasarım

23 Nisan Özel Etkinliği "MüzeDen-iz Çocuk Atölyesi"