SELİM ÇINAR

SELİM ÇINAR

ESER BİLGİLERİ;

Eserin Adı: “İZOHİPSLER”

Yapım Yılı: 2013

Ölçüleri:Kesin ölçüleri elimde olmadığı için yazamıyorum.

Yapım Tekniği:Kalıp ile Şekillendirme, Parafin Dekor Tekniği, Şeffaf Sır.

Tanım: (Konu-Açıklama):Dünya çapında doğallığın, güzelliğin ve saflığın her açıdan insan eli ve aklı ile yok edildiği bir zamandayız. “İzohipsler” adlı seramik eserde dünya üzerinde coğrafi anlamda kullanılan çizgiler ele alınmıştır. Bu çizgiler gerçekte yoktur ama coğrafi anlamda kullanılırlar. Aynı şekilde günümüzde doğallık ve güzellik de yoktur ama bazılarımız onları hisseder ve yaşatır.

 

 

 

SELİM ÇINAR

1988 yılında Sakarya'da doğdu.

2010 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Resim İş Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılında Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimini “Seramik Yüzeylerde Parafin Kullanımı” isimli tezi ile tamamlamıştır. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik eğitimine başlamıştır.  “BAĞ” ve “YOL” temalarını içeren üç kişisel seramik sergisi gerçekleştirmiş ayrıca ulusal, uluslararası ve karma seramik sergilerine katılmıştır. Seramik alanında altı adet ödül almış ve seramik pişirim teknikleri ile ilgili çeşitli çalıştaylara katılmaktadır. 2014 yılında Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Seramik Tasarım Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve 2016 Mart ayından itibaren Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde görevine devam etmektedir.

 

Görseller

Görsel
Eskişehir Web Tasarım

23 Nisan Özel Etkinliği "MüzeDen-iz Çocuk Atölyesi"